Sužavanje pretrage

VRSTA

ZBIRKA

MJESTO Prikaži više

MATERIJAL

TEHNIKA

AUTOR Prikaži više

1 - 10 od 399
naslov:
Veduta Poreča iz djela Civitates orbis terrarum Brauna i Hogenbergera tiskana u Kolnu 1542., Veduta di Parenzo tratta dall'opera Civitates orbis terrarum del Braun e Hogenberger stampata a Colonia nel 1542.
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
2. des. 20. st.
mjere:
cjelina v = 9 cm; cjelina š = 14 cm
naslov:
Poreč 1542., Parenzo nel 1542
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1922.
mjere:
cjelina v = 9.2 cm; cjelina š = 14 cm
naslov:
Poreč krajem 15. st., Parenzo alla fine del 1400.
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
mjere:
cjelina v = 9 cm; cjelina š = 14 cm
naslov:
Poreč - Eufrazijeva bazilika (550.g.), Parenzo. Basilica Eufrasiana (550 d. C.)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1914.
mjere:
cjelina v = 9 cm; cjelina š = 14 cm
naslov:
Poreč - Eufrazijeva bazlika (550. g.), Parenzo. Basilica Eufrasiana (550 d. C.)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1914.
mjere:
cjelina v = 9 cm; cjelina š = 14 cm
naslov:
Poreč - Eufrazijeva bazilika - detalj ciborija (1277.) sa zadnje strane, Parenzo - Basilica Eufrasiana / Particolare del Ciborio (1277) lato posteriore
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
4. des. 20. st.
mjere:
cjelina v = 10.5 cm; cjelina š = 15 cm
naslov:
Poreč - unutrašnjost bazlike - Apsida sa glavnim oltarom (6.st.), Parenzo - Interno della Basilica / L'Abside con l'Altare Maggiore (VI Sec.)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
2. des. 20. st.
mjere:
cjelina v = 14 cm; cjelina š = 9 cm
naslov:
Poreč - unutrašnjost bazilike - apsida sa glavnim oltarom (6.st.), Parenzo - Interno della Basilica. L'Abside con l'Altare Maggiore (VI secolo)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
2. des. 20. st.; 2. des. 20. st.
mjere:
cjelina v = 14 cm; cjelina š = 9 cm
naslov:
Poreč - bazilika transverzalni pogled, Parenzo, Interno della Basilica visto transversalmente. (VI secolo)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
2. des. 20. st.
mjere:
cjelina v = 8.8 cm; cjelina š = 13.8 cm
naslov:
Poreč - portal Eufrazijeve bazilike, Parenzo - Portale della Basilica Eufrasiana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1. pol. 20. st.
mjere:
cjelina v = 14 cm; cjelina š = 8.6 cm
1 - 10 od 399