Sužavanje pretrage

1 - 10 od 23
naslov:
Poreč - Eufrazijeva bazlika - apsida s mozaicima, Parenzo - Bazilica Eufrasiana - L'Abside con mosaici (VI Secolo)
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
3. des. 20. st.
mjere:
cjelina v = 9 cm; cjelina š = 14 cm
naslov:
Poreč - unutrašnjost bazilike - apsida sa glavnim oltarom (6.st.), Parenzo - Interno della Basilica. L'Abside con l'Altare Maggiore (VI secolo)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
2. des. 20. st.; 2. des. 20. st.
mjere:
cjelina v = 14 cm; cjelina š = 9 cm
naslov:
Poreč - interijer bazilike - lukovi glavnog broda (6.st.), Parenzo - Interno della Basilica / Due arcate della navata maggiore (VI secolo)
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
2. des. 20. st.
mjere:
cjelina v = 13.7 cm; cjelina š = 8.7 cm
naslov:
Poreč - Lapidarij - Ostaci Marsovog hrama, Parenzo - Museo lapidario - Resti del Tempio di Marte
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
3. des. 20. st.
mjere:
cjelina v = 8.7 cm; cjelina š = 13.5 cm
naslov:
Poreč - Lapidarij - Ostaci Marsovog hrama, Parenzo - Museo lapidario - Resti del Tempio di Marte
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
3. des. 20. st.
mjere:
cjelina v = 8.5 cm; cjelina š = 13.5 cm
naslov:
Poreč - Lapidarij - Ostaci Marsovog hrama, Parenzo - Museo lapidario - Resti del Tempio di Marte
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
mjere:
cjelina v = 9 cm; cjelina š = 14 cm
naslov:
Poreč - Lapidarij - Ostaci Marsovog hrama, Parenzo - Museo lapidario - Resti del Tempio di Marte
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
3. des. 20. st.; 3. des. 20. st.
mjere:
cjelina v = 9 cm; cjelina š = 14 cm
naslov:
Poreč - Unutrašnjost Eufrazijeve bazilike/Apsida sa mozaicima (6.st.), Parenzo - Interno della Basilica Eufrasiana/L'Abside con Mosaici (VI Secolo)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
3. des. 20. st.
mjere:
cjelina v = 13.7 cm; cjelina š = 9 cm
naslov:
Poreč - Unutrašnjost bazilike. Dva luka glavnog broda (6.st.), Parenzo - Interno della Basilica Due arcate della navata maggiore (VI secolo)
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
3. des. 20. st.
mjere:
cjelina v = 14 cm; cjelina š = 9 cm
naslov:
Poreč - Unutrašnjost bazilike transverzalni pogled (6.st.), Parenzo - Interno della Basilica visto trasversamente (VI Sec.)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
3. des. 20. st.; 3. des. 20. st.
mjere:
cjelina v = 9 cm; cjelina š = 13.5 cm
1 - 10 od 23